💥NACHÁZÍTE SE NA STRÁNKÁCH ARCHÍVNÍCH INFORMACÍ STARÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK, POSLEDNÍ ÚDAJE JSOU ZE 13. PROSINCE 2022. NOVÉ STRÁNKY JSOU NA ADRESE www.jestrabi-lhota.cz💥

received 2257283421103687Dne 26. května 2022 byla slavnostně za účasti starostů okolních obcí, starosty Města Kolín, zhotovitele, projektantů, dotačních manažerů, zastupitelů obce a v neposlední řadě občanů obce otevřena Čistička odpadních vod a kanalizace v obci Jestřabí Lhota. Děkujeme všem za účast.

Projev starosty obce na slavnostním otevření projektu:

Vážení občané, milí hosté,
rád bych Vás přivítal na slavnostním otevření projektu čističky odpadních vod a kanalizace v Jestřabí Lhotě. Jmenovitě zde vítám vzácné hosty, kterými jsou: starostové okolních obcí, pan starosta Města Kolín, zástuci zhotovitele stavby , projektantů a dotačního managementu...
Dovolte mi seznámit Vás s tím, co dnešnímu dni předcházelo. S přípravou projektu jsme začali v říjnu 2015, kdy jsme oslovili odborníka v oblasti vodohospodářských staveb, pana Ing. Oldřicha Rece, kterého jsme požádali o vypracování Technicko ekonomické studie. Tuto studii jsme obdrželi v březnu roku 2016 a dle jejích závěrů jsme v dubnu 2016 rozhodli o budování gravitační technologie a zadali vypracování projektové dokumentace firmě RECPROJEKT z Pardubic.
V dubnu roku 2018 jsme na základě povolení a probíhajících stavebních řízení podali prostřednictvím firmy EGRANT z Hradce Králové žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí. Podaná žádost byla úspěšně vyhodnocena a my tak získali nesmírně důležitou finanční podporu.
Na základě této informace a vyhotoveného projektu k provedení stavby jsme během jara a léta roku 2019 vysoutěžili zhotovitele stavby, firmu VPK Suchý ze Zásmuk, a dozory stavební a bezpečnosti práce, firmu Atis z Pardubic.
Stavba samotná započala v dubnu 2020 a i přes nástrahy covidového období a s ním spojených několika lockdowů, ji zhotovitel dokončil ve stanoveném termínu, tedy v prosinci roku 2021. Po úspěšném kolaudačním řízení Vám tedy dnes může být představena jako plnohodnotný, funkční projekt, který je připraven k běžnému užívání.
Závěrem bych rád poděkoval všem projektantům, administrátorům dotace, technikům i jednotlivým pracovníkům na stavbě. Je nezpochybnitelné, že díky jejich provedené práci se projekt zdárně dokončil.
Chtěl bych také poděkovat poskytovatelům finanční podpory, a to Státnímu fondu životního prostředí a Středočeskému kraji, bez kterých by především financování stavby vůbec nebylo možné.
Zvláštní dík si dovoluji směřovat také k občanům obce, kteří přistoupili již od prvního momentu k přípravě a realizaci celé stavby velice svědomitě a se zájmem takovým, že nás to všechny povzbuzovalo a nabíjelo k tomu, aby se věc podařila. Vašeho přístupu k celé stavbě si velice vážím.
Ještě jeden dík zde dnes dlužím, a sice ten pro všechny mé kolegy zastupitele obce z tohoto, ale i z minulého funkčního období. Bez nich by stavba samozřejmě nebyla zdárně dokončena stejně jako bez všech dříve zmíněných.
Představujeme Vám hotovou stavbu čističky odpadních vod a kanalizace v Jestřabí Lhotě. Na dnešní malou oslavu jsme si pro Vás připravili a rád bych chtěl dodat, že s velikým přispěním zhotovitele stavby firmy VPK Suchý, malé občerstvení a po prohlídce objektu čističky a její technologie si Vás také dovoluji pozvat na malé posezení v areálu sportoviště naší obce.
Svůj úvod si dovolím zakončit sdělením, které reaguje na náš slib občanům z dubna roku 2016. Tehdy jsme oznámili, že stavba kanalizace je významným krokem obce k razantnímu zlepšení kvality životy v obci. Velice rád tedy na tomto místě oznamuji, že se nám tento krok podařilo uskutečnit.
Děkuji Vám za pozornost, spolupráci i za účast na dnešní slavnosti.

A teď prosím naše hosty, zástupce projektantů, zhotovitele, dotačních manažerů a obce , aby přestřižením pásky, společně s námi, projekt symbolicky otevřeli.

FOTOGRAFIE ZDE

uredni hodiny ou 2021

Obecní úřad

Adresa :

Jestřabí Lhota 74
28002 Kolín
Telefon:

321 798 223
Starosta:

724 093 331

Místostarosta:

724 854 523
Pověřenec GDPR :
Ing. Vladimír Karas
poverenec@jestrabi-lhota.cz
Fax:

321 400 138
IČO:

00235415

DIČ:

CZ00235415
Datová schránka :

2qibpdr
Číslo účtu :

5652781319/0800

Kontakt

interaktivní mapa obce

JONA5 inzerce Zpravodaj

Jak bude ?

Meteoradar